پخش مهربانی در حومه تهران

on .

پخش مواد غذایی ،ماسک و بن های خرید فروشگاهی تهیه شده از کمک های مردمی به مناطق بی بضاعت رباط کریم و شهریار. این کمک ها بین 200 خانواده نیازمند پخش شد و به همراه ماسک و مواد ضد عفونی کننده نیزتوزیع شد .این پک مهربانی شامل :ماسک ،ضد عفونی کننده ها،گوشت ،مرغ و مواد غذایی دیگر بود.لازم به ذکر است با توجه به وضعیت این عزیزان این کمک ها بسیار ناچیز بوده است.
  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8